Jaren 90 mode drama’s…

Elk decennium heeft zijn typerende modeverschijnselen. Zo waren er in de jaren 90 ook de nodige mode drama’s… Welke? Lees hier meer… Jaren 90 mode: Stijl, Make-up en mode drama’s Liplijntjes. Het zgn ‘Leco liplijntje’. Verschrikkelijk. Aangezet door Leco Zadelhoff persoonlijk, liep half bekend (volks) Nederland eind jaren 90 met het (bruine) liplijntje. Dit mode […]

Continue Reading